X
تبلیغات
رایتل
جمعه 8 دی 1396

در سکوت بت پرستی ب سر میبریم

من هرگز ،بین خودمو خدای خودم واسطه ایی قرار ندادم و نمیدم خدای محمد و موسی و یوسف و عیسی حسین ...خدای پریسا هم است...

خدای امام مزاده بیژنم همین طور:)

خب من تابستون ک رفتم شیراز برا اینک فقط صحن شاه چراغو ببینم رفتم تو اما داخل مسجد نه هرگز دلم برا رفتن پر نمیکشه...من خدامو دارم بی واسطه ...

هرگز ب اینک ب یکی بگم رفتی مشهد یا فلان جا دعا کن برام اعتقادی ندارم خدا قدرتمند تر از رضا س، خدا، خدای من است بدون محمدو رضا...یا مسخره ترین حالت برا من رفتن ب  امام زاده هاس...مثلا امام زاده بیژن:))نمیفهمم این همه اما زاده چ جوری سر دراوردن...

خدای محمد خدای من نیز هس

ی خاطره از مجید مجیدی خوندم ک بیشتر برا جهل مردم متاسف شدم ...

فیلم ب رنگ خدا  رو‌ یادتونه،ک اون پسر نابینا بود،اگ یادتون باش ی  امام زاده داشت بالای کوه،مجیدی گفت بود ب دلیل اینک سخت بود فیلم برداری مثلا هر روز برن بالای کوه ضبط کنن،خودمون ی امام زاده درس کردیم مث اون جا، دیگ لازم نبو  برن بالای کوه برا امام زاده ...خودشون لوکیشن رو‌ساختن...

گف فیلم برداری ک تموم شد ما دس ب اون لوکیشین نزدیم گف گذشت بعد چن سال رفتم اونجا یهو د ر کمال تعجب دید،همون امام زاده ساختگی ک برا فیلم ساخت بودن شده ی امام زاده واقعی!ینی مردم  ا ون محله رسما اون جا رو ب عنوان ی امام زاده باور کرده بودن!مجیدی ب اداره اماکن اون شهر مراجعه میکنه ک داستانو براشون بگ ک بگ بابا ما این لوکیشن امام زاده رو واس فیلم ساختیم.اما وقتی ب اون جا میره مسعول اماکن باهاش برخورد میکن ونمیپذیره و میگ اون امام زاده سال ها بوده و تازه پیدا نشده!مجیدی تلاش میکن این نفهمو بفهمونه بابا اونو من ساختم واس فیلمم...تو اون اتاق ی اقای نسبتا روشنی بوده ،وقتی مجیدی از اتاق میره بیرون صداش میزنه میگ برو دنبال شر نگرد!این امام زاده شجرنامه هم داره!!!!و مردم اون منطقه کاملا باورش کردن...برو دنبال حکایت واسه خودت نگرد

تا چ حد سو استفاده از احساسات مردم؟

بله معلومه هرگز نمیپذیرن ک اون جااما م زاده ایی در کار نی،برا چی اصن بپذیرن وقتی مردم ببخشید ولی ساد لوح طلا و پول خود را ب امید اجابت شدن دخیل های شن میندازن تو مقبر؟ان هم مقبری ک گوری درش نی برایت کاری کند...

بله هرروز دم کوچ هایمان امام زاده ایی متولد میشود برا جم کردن پول های تو در عوض اجابت دعای تو...

نمی دونم این مردم براشون سوال نشده واقن؟جالب ترینش شجرنامه بود...برا همین هس امام زاده قل قل هم داریم بیژن ک از خودمونه!

چقدر دلم از این حجم احمق بودن میگرید گاهی میگم ما لیاقت جهان سوم هم نداریم اصن برا ما جهان تعریف نمیش

...

کی میخایم بفهمیم حق بالاتر از علی و محمدو سایر امامان و امام زده قل قله...

تا کی؟

عموما ب دلیا ارتباط گسترده ایی ک داریم ،ادم های این مدلی دورو برم زیادن و دوربرمون...ته حرفاش مینوبسه یا علی!علی بزرگ است شکی درش نی اما خدای علی بزرگتر...عموما بحثی نمیکنم، یاد گرفتم در این موارد با ادمی بحثی نکنم چون گاهی از منطق ب دور است،و خب هرکی اعتقاداتی دارد شاید تو خرافاتی بدانیش اما ب هر حال !..جز اینک تهش یاحق را میفرستم..و این را هم بدانیم محمد از علی و نوادگان علی بالاتر است  ،گاهی ی جور میش ک فک میکنی علی محمده ،محمد علی...ولی ی چیزی فقط این جد در جدش گفت یا علی،سوال؟ی بارنپرسیده تا خدا چرا علی؟

و خدای محمد م از محمد بالاتره...

لپ این مطلبم اینه میخام بگم درگیر فرعیم تو دین تو مذهب تو همه چی...

طرف کف عمان زندگی میکنه از اون ور دختر خالش مشهده میگ گوشیو بده تلفنی ارزو کنم!باور داری تلفنی رضا ارزوتو براورده میکنه،اما باور نداری خدا ی تو قدرتمند تر از رضاس باورنداری خدا بی واسطه هم امین دعایت را میگوید

میگم ایشالا ارزوت براورده شه خدا بخاد،با پوکرر فیس میگ حسین بخاهد میشود!!یادم نبود خدا خلافتو واگذار کرده...

ب حالتیم ک انگار من کافرم...

اگر کافری ب این است من کافری را ب ان مسلمانی ک تو میگویی ترجیح میدم.. 

من هنوز خیلی چیزای دیگم هس باور ندارم ک جای بحث نی ،دلیلی نی سینه ب سینه ب جدو اباد من رسیده بپذیرم،همون طور ک پدر نپذیرفت باورهای مذهبی ابادش را...من یاد گرفتم پی منطق بروم ن احساس و جو ...من یادگرفتم برا حسین زار نزنم و خرج صد میلیاردی نکنم عوضش یاد گرفتم پی حق بروم...من یاد گرفتم همان لحظه ای ک ب سجده میروم بی واسطه از خدابخاه م ن اهل بیتو گرو بذارم...اونا اهل بیتن خوبن اکی،ولی منم ب اندازهی اونا از خدایم سهم دارم...خدام مال منه حتی بیشتر....ب زیارت میرود چنان این میله های فلزی میگیرد و اصرار دارد بهش دست برنه حتی ب قیمت له کردن مردم ک انگار اگ از دور بگی نمیشنوه ...نمی دانم عرب جاهلیت بت میپرستیدن الان ما چی...

خانه خدا نمییرم مگر...ک پول دهم ب نظام ال سعود...ولی اگر رفتم فک کنم تنها جای زیارتی باش ک باعث ریختن اشکم شود و تمام...و لی هرگزم منارا تکرار نمی کنم ک ب پارچه ی دور خانش دس بزنم از همان فاصله دور میشنود اصن نیاز ندارد ب مک بروی همین الانشم میشنوه...کعبه دل توه...

اینارو گفتم در این مساعل کلا هر چیو انقد زود باور نکنید

باور کنید یگانع فرق ما و حیوان اندیشه است...

قضاوت شماهایی ک این مطلبو میخونید برام اهمیتی ندارد. .

فقط این روزا بی فکری مارو ب ی جهان سومی تبدیل کرد...

مردمی ک سرانه مطالعه سالشون ب ی دیقم نمیرسه موندم این همه روشنفکر چ جوری متولد شد،شاید مثل ...

گاهی ب ان مکانی ک دخیل میبندی فکر کن احتمال دارد پوچ باشد اما هرگز ب اسمانی ک مینگری و ازش میخاهی ک بشود ...

محال است تهی باشد وجودی درش هس ب اسم خدا بالاتر از محمدو علی و نوادگانش...خدایت را د ر اغوش بگیر بی واسطع ب همان اندازه ک برا ان ها خدایی کرد برای تو هم میکند...

یک بار بی واسطه ارزو کن...حتی نشدنشم می ارزه...

پ.ن اونا اهل بیتن عزیزن برا هممون و دوسشون داریم شکی ندارم و میش گف عشقی ک من ب محمد دارم لا توصیف است ...

اما ان هارا ب جای خدا نپرستیم خدایشان نکنیم وگرنه ک تمام وجود من ب فدای محمد..ولی هرگز محمد را ستایش نمیکنم برایش قلبم میریزه اسمش را ک میشنوم...اما ستایشش نمیکنم ازش یادمیگیرم ن پرستشش کنم...چون از محمد بهتر وجودی را سراغ دارم ناب تر دل ربا تر قدرتمند تر وجودی ک اگر اراده کند ...کنف یکون رخ میدهد...وجودی را میپرستم ک ب هیچ وابسته باشد محمدم خودش ب این وجود وابسته بود...پس من محمدد را خدایم  قرار نمیدهم چون او هم مث من نیازمند نگاهش بود...

من خدای محمد را پرستش می کنم 

میگن ما خودمون پر از گناهیم برا همین این واسطه رو قرار میدیم و توسل میکنیم

خدا کی گفته گناهکار ب سمت من نیاد خدا درگاهش برا همه باز است اتفاقا وقتی خودت ازش میخاهی با لبخندی عمیق تر ب استقبالت میاد اون خداس،تو بندگی یادت رفت اون ک خدایی یادش نرفته

من پریسا انقدر گناه دارم ک گاهی میگم روم نمیش ازت بخام ک ببخشی و بگذری

اما با این وجود یک لحظه از کسی کمک نمیخام جز خودش 

با همان شرمندگی ب سراغش میروم...اشتبا بهت گفتن اتفاقا از گناهکارا خوب پذیرایی میکند...

بی توسل ی بارم ازش بخایید...

یاحق تا ابد

نظرات (7)
ای درود بر شرفت عزیز
جواب: ارادت مندییمممم فاطمه

شنبه 9 دی 1396 ساعت 02:15
امتیاز: 0 0
سلام!
غلطهای املایی متنت اونقدر زیاد بود که نتونستم ادامه بدم.
جواب: عجیبه!!چون ی بار ادیتش کردم قبل از اینک سند کنم

شنبه 9 دی 1396 ساعت 02:55
امتیاز: 0 0
از ذکاوتی ک ازت سراغ دارم فقط سر بسته بهت می گویم،از این کنکور جوری رد شو ک ب رفتنت ختم شود !این جا دوام نمیاری ...،گرفتی برا یچه ؟
الان تقریبا میش یک سال که دارم پست های تو را میخانم اعتقادی ک تو به خداون داری خیلی خیلی زیاده و به شدتم دوس داشتنی
من هم با تمام کلمه هایی ک نوشتی معتقدم شدیدا ,ایام دانشجویی در شریف(غم انگیزه دانشگاهی ک اکثراش ب جز ی عده نخبه های مملکتن ی عده اییشون این جوری چیپ فک کنن...هنگام خدافظی با چن نفرشون من هم مثل حرف خودت در جواب یاعلی گفتن ،میگفتم یا حق،شاید باورت نشود یک نفرشون ٫سه سال با من حرف نزد ،گف توعلی را قبول نداری!!!!!به طبع در جواب همچین ادم عقب افتاده ایی چاره ایی جز سکوت نبود...
بعد سه سالم بدون خدافظی فقط از من به المان رفت..غم انگیزه که این نخبه مملکت در مورد ساده ترین مساعا انقدر چیپ باشد،
باور ی چیزیو یادت باشه هرچند به نظرم تا الان چیزی که من از تو فهمیدم همینه،نخبه شدن ب حل ۴تا سوال سخت ریاضی نیس،نخبه بودن یعنی تو هر اعتقادیو هر حرفیو باور نکنی !که تو‌کاملا رعایتشش کردی از اون جنس ادم هایی هستی که تا جواب چراهایت را نیابی ،معتقد نمیشی،این عالیه،ولی خب همهیشه ادم هایی ک فکر میکنن بیشتر در عذابن میدونی منظورم چیه؟دیگر؟
فقط جوری گذر کن که بروی،کاملا باور دارم بمانی در عذابی..گرفتی دیگر
و ...
جواب: سلام اقای دکتر
بله کاملا منظورتونو گرفتم و اینکه ممنونم از کامنتتون
ری اکشنمم ب رفتار اون دوستتون چیزی جز لبخند نی!همون حرف شما سریف نخبع ریاضی زیاد داره ولی ای کاش...
خودمم هر روز ب خودم مهیب میزنم ک دوام نمیاوری
امیدوارم ختم بشه خدا خودش بهتر میدونه برای چی...
بازم ممنون

شنبه 9 دی 1396 ساعت 07:57
امتیاز: 0 0
سلام
وب خوب و زیبایی دارید.
با آرزوی موفقیت.
جواب:

شنبه 9 دی 1396 ساعت 08:43
امتیاز: 0 0
بعد می دونی مضحک ترین فسمت این ماجرا چیه؟
طرف به ارزوش میرسه میگه امام رضا حاجتمو براورده کرد!!!
چه میتونیم بگیم من خودم در خانواده به شدت مذهبی رشد کردم از همین جنس اما من کاملا متفاوتم منم شاید مثل پدر
تو!
خدا اجابت نکرد رضا اجابت کرد !!!
از اینکه یه ادمی مثل تو وجود داره خیلی کیف می کنم ،شکر گذار باش که انقد فهمیده ایی،تهران منتظرتم:))البته چار خیابون پایین تر دوس دارم ببینمت،الهی امین
یا حق تا ابد مهندس
جواب: مر30ک اینو گفتی یادم نبود اشاره کنم...موافقم مضحک ترین قسمتشه
این تویی ک باید شاکر باشی شناسنامه ایی طور بزرگ نشدی مهندس
ایشالا ااآاا ب سمت ترمینالاصن رو پل روبروی ازادی خدا کنه مهندس

شنبه 9 دی 1396 ساعت 13:37
امتیاز: 0 0
nelii [ web ]
تا حالا بهش دقت نکرده بودم، حق با توعه.
خودم رو اصلاح می کنم
جواب: ی ویژگی تو خیلی دوس دارم اینک متعصب نیستی این خیلی خوبه...
ایشالا از این ب بعد بیشتر با خدا جانمان عشق میکنی

شنبه 9 دی 1396 ساعت 15:47
امتیاز: 0 0
beny20 [ web ]
عذر خواهی می‌کنم ، مثال :
مثله این می مونه من به تو بگم دوستت دارم ،
ولی فحش پدر و مادرت بدم ...
و تو اونجوری که باید خدا رو هم دوست نداری ،
و‌اقعا برا خدا چه می کنی ؟ فکر کن چه می‌کنی ؟؟؟؟

نمی‌خوام باهات بحث کنم ،
چون هرکی هم نظر خاصه‌خودشو داره ،
و‌همه قابل احترام هستن ..

بحث امام زاده ها رو‌ که‌ من کاری ندارم ،
چون واقعا غیر عادی زیاد شدن ،
ولی امام رضا و سایر امام های دیگه ،
شاید نتونستن راضیت‌کنن و‌اعتقاد بهشون پیدا کنی ،
ولی واقعا ضررشون برات چی بوده ؟؟؟

به این دید که‌امام هستن‌نگاه‌نکن ،
فقط بگو‌خوب بودن ،
بخاطر این خوب بودن لایقه دیدن نیستن ؟

مسله پیچیده ای هست این بحث اعتقاد ،
ولی خب بیشتر حواست باشه نذار دیر بشه ..

با این‌نوشته ات‌چن نفری رو‌هم از راه به در کردی
جواب: مثال تونو اصن نفهمیدم
‌ من نگفتم امام رضا یا اهل بیت بدن؟من اینو گفتم؟؟،کجای حرف من اینو نشون میده،
من بارهام تو متنم تاکیید کردم ،قابل احترامن زیاد زیاد زیاد
ولی پرستششون نمیکنم ابدا!!
اینک اونا تا‌ پ تر از امثال من بودن شکی ندارم،ولی تا خدا هس نیازب بنده خدا حتی از نوع اهل بیتشم ندارم
من بحثم اینه خدا خدا خدا
ب هر حال عقاید مختلف و محترمه،ولی شما درس متنو نخوندید
و اینک امیدوارم این موردو از راه ب در کرده باشم ک ب شدت راضیم
منم اهل کل کل در مباحث این چنینی نیستم چون معتقدم از منطق ب دوره
پ.ن ،ی دور دیگ مثال خوندم گرفتم منطورتونو
،وجدانا ،من این منظورو داشتم؟؟من بی احترامی ب این افراد نکردم فقط گفتم یکم فک کنیم در مورد همه چی،و اینک اینا مقدسا و عزیز خدان شک ندارم
ولی تا خدا هس نیازی ب پرستششون ندارم ،دوسشون دارم عمیقا خیلیم زیاد ولی حاضر نیستم پرستش کنم...ونگفتم لایق دیدن نیستن ،من میگم تا خدا هس چرا باید از خودش نخام؟
من خودم عاشق پیامبرم ،ب شدت ،ولی پرستش ابدا ،چون اونم محتاج نگاه خدا بوده ،مث من ،مث هممون،اهل بیت هر چقدرم طیب و طاهر باشن بازم محتاج خدان،پ من از کسی ک خودش نیازمند نگاه خداس چیزی طلب نمیکنم
نمیدونم شاید اینم ب خاطر کمال گراییمه
من وجودیو میخام ک متکی ب هیچ باشد ،این تمام منظور من بود...

شنبه 23 دی 1396 ساعت 02:25
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
 X 
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد