X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

باور هایی از جنس تو

و تو پایان ویرانی منی

امروز ک ماه عسلو میدیدم ،عصبی شدم و خاموش کردم و ندیدمش....با تمام احترامی ک برا اقای علیخانی و برنامشون قاعلم من نقد دارم ،من خودم از مخاطبای برنامم اما امروز لج ام در اومد

اینک اون دو نفر مهمان اقای سامان و همسرشون اومدن ب من ربط نداره خودشون عقل دارن با اختیار اومدن و دوس داشتن در باره کار های خیر خاهانه حرف بزن ک این خوب یا بد بماند...

مثلا یکی از همکار و در واقع دوست صمیمی مادرم چن ساله ک اقای علیخانی بهشون زنگ میزنه مسلسلی هر سال،اونم ما تصادفی فهمیدیم ... هر بار م چن ساعت! ک برن تو برنامه اما ایشون قبول نمیکنن،کار خیری هم ک کر دن مام نمی دونیم ،ینی ب مادرم ک رفیق ۲۵ساله همم نگفته حتی خونوادشم نمیدونه فقط میدونیم ی کار خیر همین و بس...

قبلا ها مثلا ،چن سال پیش اصن تا پارسال معتقد بودم ،ک خوبه ادما میرن تو این برنامه و از کارهای خیرشون میگن اما حالا دیگ خیلی وقته میگم نه نه نهه ...اما بحثم سر رفتن و نرفتن نیس،صلاح دیدن برن و حرف بزنن و ب خودشون ربط داره...

اما ،اما، اما ،کاش هرچیزیو سوژه دوربین نمیکردیم وروی انتن نمی بردیم اونم برنامه این مدلی ک مخاطبش زیاده و از هر نوع قماشین...

اینک اقای علیخانی اون تیزر رو پخش کرد ،و جناب گوینده میگفت اینم حمام لوکس!حمامی ک ما ها دیدیم ی بشکه اب بودو تمام،

اینک اون ب هرچی میخورد جز حمام...

باشه،نیت اونا این بود ک بگن وا ی بدبختی ملت و فلان و این معادل...مام میگیم قبول،اما واقن درسته ما هرچیزیو ازش فیلم بگیریم خونه و حموم و وسایل خوراکی زندگیشون ،جزوزندگی اوناس اونا دارن تو اون محیط زندگی گی میکنن درس میخونن ازدواج میکنن بچه دار میشن بچه هاشونو تربیت میکنن،تو اون خونه ایی ک ما دیدیم چیزی هس ب اسم زندگی ک داره اتفاق میفته چرا زندگی ملتو میبریم رو انتن؟

هیچ دلیلی منو قانع نمیکنه،بابا اونایی ک باید بدونن،میدونن و‌ککشونم نمیگزه ،اونا میدونن خوبشم میدونن اما مسلما فلن سرگرم پولاشونن و دزدی هاشون...اگ میسازید ک ب دست مسعولین و خادمان ملت،ک خودشو نوکر مردم تلقی میکنن ،درصورتی ک دزد جیب مردمن،اگ میخاید اونا بدونن میدونن ولی براشون مهم نیس،مهم اینه بچ های قرتشون کنار سواحل خارج باشنو سلفی بگیرن برامون...

پ دیگ چ دلیلی داره از خصوصی ترین بخش زندگی مردم فیلم میگیرید؟کدوم عوضی و اشغالیه ک نمیدونه تو‌جنوبی ترین نقطه این مملکت چ فجاعت هایی ک اتفاق نمیفته؟

یا اینک ملت و ب اینا سرگرم کنیم ،و یادشون بره تورم وبیکاری تو چ وضیه؟من نمی گم علیخانی مقصر یا نه مسلما اونم از بالا دستی هاش ارد میگیره ی جمله درباره فیلتر تلگرام گف توبیخ شد!! ،و بعد اینک برادر من ا،قای علیخانی میگی دک باید درباره درد ملت حرف بزنیم حرف بزن ،برادر ،حرف بزن ولی ن زندگی ملتو ببری رو انتن و نکته بعد برادر من ،میگی درباره مشکلات مردم باید حرف بزنیم!مطمنی درباره همه مشکلاتشون!!!!؟؟مطمنی مدیر جان رسانه و بالا دستی دستی دستی تر ها میذارن،اکی حرف بزن ،مشکل مردم حرف بزن ،نه ب جان خودت نمی تونی،مثلا درباره تورم جرعت داری با شفافیت کامل بحرفی؟نوالا،جرعت داری درباره امار خودکشی جوان های ما حرف بزنی نوالا،جرعت داری درباره اعتیاد بانوان و مساعل پشت پرده بعدش حرف بزنی ،نوالا،جرعت داری درباره ...ن برادر من ،نمی تونی تو ی شوخی با تلگرام کردی توبیخ شدی...پس نگو رسانه ملی مال مردمه باید حرفاشونو بگیم و‌فلان و بیسار...رسانه دولت و حکومت ن مردم برادر...

اما تی وی رو اون جا خاموش کردم ...بقیع ادم های بالغ و کامل و اون اقای روستایی هم با اراده خودش عقل داشتن و اومدن قدرت تشخیص داشتن...

ولی برادر من ،نمی تونم بفهم اون کودکان اون جا تو لوکشین برنامه شما چ میکردن،این تعریف داره،ک بگیم اولین باره پا از روستاشون گذاشتن بیرون و شهر رو دیدن ،و از نگاه های حیرت زدشون فیلم میگیری ک چی بشه؟میخا کی ؟چیو بفهمه؟والا گوش مسعولین کر ،ملت بدبختم ازپس خرید یومیشون بربیان شق القمر کردن،پ چی؟

کل برنامه انقد اذیت نشدم از گفتن حمام لوکس اذیت نشدم...ولی من کلا بچ ها خط قرمز منن،وقتی دیدم اون بچ ها رو اوردی ک چی ؟و جوابی ب ذهنم نیومد ،خاموش کردم‌و فحشم دادم!:€|

نگاه های ترحم امیز ملت رو بهشون هدیه بدی؟مگ این فرهنگو این ملت دارن ک بلد باشن بین توجه و ترحمم فرسنگا فاصلس مگ ما قدرت تمیز همچین موضوعی رو داریم ؟ک عااا غاترحم توهین ب شعور انسان هاس...

برادر من تو مقصر هستی ،نیستی یا نه نمی دونم ،اره خوب داری برنامه اجتماعی میسازی بر منکرش لعنت خودمن همیشه نگات کردم کاراتو و برنامه هات،پس دشمنی یا مشکلی با خود اقای علیخانی ندارم...من مشکلم ی چیز دیگس....

اما فقط میگم هرچیزی قرار نیس سوژه دوربین برنامه باشه هرچیزی قرار نیس...قرار نیس شو تلویزیونی را بندازیم تو برنامه سازی بکن نه شو راه بندازی ...

همه ما کافیه فقط ی معادله تو دنیا تغییر کنه...جامون عوض شه،مثلا اون اقای سامان اگ تو اون سن شرایط سفر براش مهیا نمیشد اون وق چی؟خودش گف این جا انقد سهمیه بود من نمی تونطتم قبول شم!اگ همسرشون از  ی خانوادن زیر خط فقر بودن ک نمی تونسن برن دانشگاه ازاد ،اون وق بازم پزشک میشد؟؟

اگ من تو روستای سیستان زندگی میکردم اصن همون روستا ،ک حمام لوکس!داشت منی ک تمام تصورم از  جهانم همون روستای مودم باشه ،یا بازم می تونم ارزوهای این شکلی بکنم،یا تنها ارزوم میشه دیدن شهر و یا ی شام خوب!

من تلاش اون دو مهمانو نمیخام نادیده بگیرم ،اما شرایط رو هم نمی تونم کات کنم...من ادمیو میشناسم ک بایک پا این روزا پزشکی بهشتی میخونن از زیر خط فقر ،زیر خط فقر کسی ک ب خاطر فقر  مالی ی پاشو از دس داد ...کسی ک معلول شد ب خاطر اینک پول نداش ،تو‌بچگی عمل بکنه پاش قطع شد...اما بزرگ شد ،سختی های زندگی ازش مرد ساخت...رفت تو کار وارادات ماشین با ی پا،بعدش رفت دنبال ارزوهاش و پزشکی هم قبول شد ،الانم داره کارخانه را میندازه انقدی ک این از مهندسی میفهمن دکتری هاش نمی دونن...

میبینی بعضیا پول ندارن ک عمل بکنن چ برسه ب درس بخونن و سفر بکنن و تو ی کشور دیگ درس بخونن...میخام بگم اگ ب ی جایی برسیم یادمون نرع با ی شرایطیم بوده،مسلما پزشک شدن پسر قصه من کجا و کارخونه دار شدنو و بقیش.‌‌..و پزشک شدنو ،مهندس شدنو ادم های شبی ب من کجا...

میخام بگم اگ ب ی جایی رسیدیم حواسمون باشه ،حواسمون باشه که با ابرو و زندگی مردم حتی با نیت خیرم شوخی نکنیم...

یادمون باشه کافی بود معادله یکم تغییر کنه...اقای سامان شما جای اون مردم،برادر من اقای علیخانی شما جای اون مردم اگ بودی واقن راضی بودی ازشخصی ترین های زندگیت فیلم بگیرن؟

نوالا...

تو راضی من بیام از خونه و زندگیت فیلم بگیرم و نشون ملت بدم بگم‌نگا کنید؟

راضی ب حمومت ک هرچی هم باشه بگم‌لوکس!نوالا

اقای علیخانی تو راضی بودی من بچ های تو ،رو بیارم رو انتن،واز نگاه های پر از حیرت ک اولین بار از جهان خودشون خارج شده بودن فیلم بگیرم و بقیه رو دچار کنم ب ترحم نولاااااا..‌‌.

این قسمت انقد  رو ذهن ام رژه رف ک خدا میدونه،هنوزم دارم حرص میخورم ،نگاه اون بچ ها داره دیوانم میکنه...دارم فک میکنم بزرگ بشن راضین؟؟راضین حیرتشون بشه سوژه؟

ماه عسل بساز اقای علیخانی،ولی هرچیزی قرار نیس سوژه باشه


[ سه‌شنبه 1 خرداد 1397 ] [ 21:14 ] [ باور ]

[ 13 نظر | چاپ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه